Διάφοροι τύποι καταγεγραμμένης μουσικής στην Κύπρο

Από την Κύπρο πέρασαν διάφοροι κατακτητές πριν τον Μεσαίωνα και αυτό είναι εμφανές στον πολιτισμό της και στην ιστορία της μουσικής της. Από το 1359 ως το 1432 το νησί θεωρούνταν μια από τις πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης. Την περίοδο αυτή ο Πέτρος ο 1ος του Λουζινιάν έκανε μια τριετή περιοδεία στην Ευρώπη, έχοντας στη σsheet-musicυνοδεία του μουσικούς που εντυπωσίασαν τόσο τον Καρλομάγνο τον 5ο στη Ρεμς ώστε τους έδωσε 80 φράγκα σε χρυσό, ένα μεγάλο ποσό για την εποχή.

Επιστρέφοντας στην Κύπρο ο Πέτρος ο 1ος έφερε μαζί το πολυφωνικό στιλ μουσικής Ars Nova και αργότερα το Ars Subtilior. Γάλλοι μουσικοί εγκαταστάθηκαν στην Κύπρο και η πόλη της Λευκωσίας έγινε πρωτεύουσα του δεύτερου είδους, του Ars Subtilior.

Περνώντας στην εποχή της Αναγέννησης, μια από τις σημαντικότερες μορφές ήταν ο Ιερώνυμος ο Τραγουδιστής (Hieronimus the Cantor), ένας Κύπριος μαθητής του Gioseffo Zarlino, που άκμασε γύρω στα 1550-1560 και, μεταξύ άλλων, ανέπτυξε ένα μουσικό σύστημα μεταγραφής της βυζαντινής μουσικής στην πολυφωνία της δυτικής μουσικής.

Η μουσική της Κύπρου ταυτίζεται σε πολλά σημεία με τη βυζαντινή μουσική. Ο Αθανάσιος Δημητριάδης, γνωστός και ως Κασσαβέτης, ένας Κύπριος διάκος στην Κωνσταντινούπολη, μαζί με τους Νικηφόρο Ναφτουνιάρη, Χρύσανθο Μάδυτο και τον Γρηγόρη Πρωτοψάλτη, πρότειναν ένα νέο τρόπο γραφής στη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Πρόκειται βασικά για μια απλοποίηση των μουσικών συμβόλων που χρησιμοποιούσαν οι βυζαντινοί, τα οποία είχαν γίνει τόσο περίπλοκα στις αρχές του 19ου αιώνα ώστε μόνο οι κορυφαίοι ψάλτες μπορούσαν να τα ερμηνεύσουν σωστά.

Η παραδοσιακή μουσική στην Κύπρο είναι παρόμοια με την παραδοσιακή ελληνική μουσική και περιλαμβάνει χορούς όπως τα τάτσια, την σούστα, τον συρτό, το ζεϊμπέκικο και τον καρσιλαμά. Πρόκειται για τονική μουσική που βασίζεται στο βυζαντινό μουσικό σύστημα καταγραφής «ήχος» και στο τουρκικό «makam».

Oι κύριοι σύγχρονοι εκπρόσωποι της δυτικότροπης έντεχνης γραπτής μουσικής στην Κύπρο είναι οι Μιχάλης Ανδρονίκου, Σταύρος Λάντσιας, Λάρκος Λάρκου, Σόλων Μιχαηλίδης και Σωτήρης Καραγεώργης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *